Chi tiết kế hoạch đưa con người vào vũ trụ của Blue Origin

Blue Origin - công ty tên lửa do Jeff Bezos thành lập năm 2000 có kế hoạch sử dụng hệ thống phóng này để chở khách du lịch vào vũ trụ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức