Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức: Cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Đề án Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức tính đến nay đã triển khai thực hiện được hơn một năm, phần nào đem đến được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trung tâm Tin tức