Chỉ số bụi ô nhiễm tại TP.HCM tiếp tục vượt mức cho phép

Tại TP.HCM, bụi mù xuất hiện từ sáng đến trưa liên tục trong nhiều ngày, kết quả quan trắc ở 30 vị trí ghi nhận chỉ số bụi do ô nhiễm đều vượt mức cho phép.

Trung tâm Tin tức