Chi phí cảm xúc - Điều không nên bỏ qua trong quá trình khởi nghiệp

Không phải là giấc mơ hoa hồng, khởi nghiệp là quá trình chứa đựng nhiều trái đắng. Đôi khi người khởi nghiệp không chỉ phải hi sinh không chỉ là tài chính, nhân sự... mà còn là cảm xúc cá nhân.

Ban khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh