Chi cục thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn chính thức đi vào hoạt động

Chi cục thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là chi cục thuế khu vực thứ hai thuôc Cục thuế TP.HCM.

Trung tâm Tin tức