Chế phẩm vi sinh cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng

Theo thống kê, 70% dân số Việt Nam làm nông nghiệp, lúa là cây trồng chính. Đốt rơm rạ làm sạch đất đai, chuẩn bị canh tác mùa vụ mới là cách làm truyền thống, nhưng cách xử lý này không triệt để và gây nhiều nguy hại đến môi trường.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh