Chạy thận trong khu cách ly giữa đại dịch COVID-19

Trong số những người phải cách ly 14 ngày vì bệnh COVID-19 thì những bệnh nhân suy thận là một trong các đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Trung tâm Tin tức