Cháy rừng 2019 - Lời kêu gọi sống xanh, gieo lộc Tết

Ở Việt Nam, trong mùa hè năm 2019, hàng chục vụ cháy rừng đã diễn ra ở các tỉnh miền Trung, thiệt hại lên đến hàng ngàn ha rừng. Hệ sinh thái ảnh hưởng nghiêm trọng. Khắp nơi trên thế giới đều kêu gọi nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh, trồng lại rừng.

Trung tâm Tin tức