Chậu lan bằng gáo dừa - Nguồn nguyên liệu tự nhiên vô tận

Trong xu hướng tìm kiếm các nguồn nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, việc sử dụng gáo dừa để làm chậu hoa lan có thể không khiến quá nhiều ngược ngạc nhiên, nhưng vẫn là một hướng đi đúng đắn và bền vững.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh