Châu Âu sẽ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran

Một cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao châu Âu và Iran sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Áo để tiếp tục thỏa thuận về hạt nhân Iran.

Trung tâm Tin tức