Châu Âu muốn xây dựng kho dự trữ y tế dài hạn

Ủy ban châu Âu cho biết muốn xây dựng một kho dự trữ dài hạn bao gồm các loại thuốc thiết yếu và dụng cụ y tế, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt mặt hàng này trong suốt nhiều năm qua tại lục địa già.

Trung tâm Tin tức