Châu Âu khởi động hợp tác phát triển máy bay chiến đấu mới

Pháp, Đức và Tây Ban Nha vừa đồng ý cùng phát triển một mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới và hệ thống không chiến có thể điều khiển drone và vệ tinh.

Trung tâm Tin tức