Châu Âu cấm thuốc diệt cỏ

Từ lâu việc sử dụng thuốc diệt cỏ có chứa chất glyphosate lên cây trồng vẫn là mối quan tâm của nhiều người. Vì có liên quan đến vấn đề sức khỏe, nên thực trạng này đã gây ra tranh cãi suốt nhiều năm qua.

Trung tâm Tin tức