Châu Á trở thành khu vực thứ hai có hơn 10 triệu ca nhiễm

Tính đến ngày 25/10, châu Á đã vượt mốc 13 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trở thành khu vực đứng thứ hai thế giới về tổng số bệnh nhân COVID-19.

Trung tâm Tin tức