Chất lượng và thách thức với nông sản vào thị trường Mỹ

Vừa qua, nhóm các chuyên gia nông nghiệp là người Việt Nam ở nước ngoài, VietAgGlobal đã phối hợp với Quỹ Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo xuất khẩu cho nông sản Việt Nam tại bang Virgnia, Mỹ.

Trung tâm Tin tức