Chất lượng nước thô suy giảm: cấp bách bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn, Đồng Nai

Quá trình đô thị hóa, khai thác nước ngầm quá mức, biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Do đó, thành phố sẽ có nguy cơ thiếu nguồn cung cấp nước sạch nếu không có giải pháp kịp thời.

Trung tâm Tin tức