Chấp cánh cho niềm đam mê sáng tạo của học sinh

Phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong giới học sinh đã được quan tâm đầu tư và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm
Chiếc xe xanh