Chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

HTV