Chàng Tây mê V‪iệt Nam làm sách bằng tiếng Việt cho người trẻ

Một người đàn ông Hà Lan trẻ tuổi thích làm công việc sáng tạo đã quyết định ở lại Việt Nam sau khi chu du nhiều nước trên thế giới. Dù không biết tiếng Việt, nhưng anh lại quyết định làm ra những ấn phẩm bằng tiếng Việt cho người trẻ.

Trung tâm Tin tức