Chặng 3 cuộc đua xe đạp Grand Tour Giro D’Italia 2019

Giải xe đạp Grand Tour Giro D’Italia đã kết thúc chặng thi đấu thứ 3 có lộ trình 219km. Sau chặng này, không có biến động nào trên bảng xếp hạng cá nhân khi cua rơ Colombia Gaviria Rendon giành chiến thắng chặng.

HTV Thể Thao