Chân giò om sấu

Chân giò chín mềm, màu vàng hấp dẫn, nước om sóng sánh chua nhẹ, ngon ngon lạ lạ lại khá dễ làm.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
21g - Thứ Hai - HTV7
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021
19g30 - Thứ Bảy - HTV7