Chấn chỉnh hoạt động công ty đòi nợ thuê

Tại TP.HCM, hiện nay có hơn 70 công ty đòi nợ thuê, chiếm hơn 1/3 tổng số công ty đòi nợ thuê trên cả nước. Điều đáng lo ngại chính là thời gian gần đây, các công ty dịch vụ đòi nợ thuê chưa phân biệt được thế nào là dịch vụ đòi nợ hợp pháp.

Trung tâm Tin tức