Chấm thi THPT Quốc gia 2018: Xuất hiện điểm 10 môn toán, ngoại ngữ

Hiện công tác chấm thi THPT Quốc gia năm 2018 đang được gấp rút tiến hành trên cả nước. Riêng tại cụm thi tại TP.HCM, đã có một điểm 10 môn toán, có 20 điểm 10 môn ngoại ngữ và có năm điểm 9 môn ngữ văn.

Trung tâm Tin tức