Chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho trẻ mồ côi

Việt Nam đã có hơn 1.500 trẻ mồ côi vì dịch COVID-19. Nhiều trẻ mồ côi bị sang chấn tâm lý, trầm cảm, mất ngủ nghiêm trọng sau khi mất cha, mẹ đột ngột. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên.

Nguồn: Trung tâm Tin tức