Chăm sóc sức khỏe cộng đồng hậu COVID-19

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng hậu COVID-19 là một trong những vấn đề trọng tâm của ngành Y tế TP.HCM trong năm 2022. TP sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phân tích các biểu hiện lâm sàng, phương pháp điều trị để đánh giá một cách hiệu quả.

Nguồn: Trung tâm Tin tức