Chấm dứt thu phí xét nghiệm của người giao hàng

Tại cuộc họp báo chiều 24/9, đại diện Sở Công thương đã đề nghị chấm dứt thu phí và cấp miễn phí bộ kit xét nghiệm cho các doanh nghiệp. Đối với hai đơn vị còn thu phí, Sở đã làm việc và quyết định thu hồi kit test.

Trung tâm Tin tức