CBRE công bố tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2019

Công ty nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE đã cung cấp thông tin về thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2019. Theo đó, thị trường căn hộ bán trong quý 3 có nguồn cung chào bán có sự cải thiện đáng kể so với hai quý đầu năm.

Theo Trung tâm tin tức