Cầu Truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam"

Cầu Truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam" - chương trình trọng điểm trong loạt hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra tại 5 điểm cầu Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, TP.HCM và Đồng Tháp.

Trung tâm Tin tức