Câu chuyện về ứng dụng kết nối điểm bán Gannha.com

Là ứng dụng kết nối điểm bán với người dùng, gannha.com là hệ sinh thái kết nối với các thiết bị iOT hỗ trợ cho việc phân tích thông tin điểm bán của thương hiệu chuỗi, nhờ đó người dùng sẽ biết được địa chỉ gần nhất có sản phẩm họ cần.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh