Cập nhật tin bão số 8,9

Sáng ngày 26/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 - 20km, suy yếu và tan dần.

Trung tâm Tin tức