Cánh tay Robot sao chép cử động

Các nhà khoa học Nhật Bản đang phát triển một cánh tay robot cho phép một người có thể chia sẻ cử động của mình với một người khác. Kết quả nghiên cứu này dự kiến sẽ được áp dụng trong lĩnh vực y tế, giúp các bác sĩ có thể phẫu thuật từ xa.

Trung tâm Tin tức