Cảnh giác với lời mời gửi tiền lãi suất cao

Hám lợi từ những lời chào mời của những người lạ kêu gọi hùn vốn, cùng đứng tên gửi tiền ngân hàng với lãi suất cao, mà nhiều người đã bị mất tài sản. Vụ việc mới đây của một khách hàng tại Hà Nội là một lời cảnh báo đến mọi người về thủ đoạn lừa đảo này

Trung tâm Tin tức