Cảnh báo về công văn giả mạo lan truyền trên mạng xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản cảnh báo về công văn giả mạo việc cho học sinh nghỉ học ngày 27/1 để cổ vũ bóng đá đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trung tâm Tin tức