Cảnh báo nguy cơ lũ lụt sông Mekong

Sau thời gian hạn hán, nước sông Mekong tại Thái Lan đang dâng cao trở lại. Với tốc độ dâng cao nhanh khoảng 60-70cm mỗi ngày, chính quyền sở tại đã phải cảnh báo và triển khai một số biện pháp phòng chống lũ lụt.

Trung tâm Tin tức