Cảnh báo mất an toàn hàng không

Sự việc của bà Hiền tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy: mất an toàn hàng không phải được phòng ngừa bằng các biện pháp khắt khe, hiện đại nhất như tất cả các quốc gia khác vẫn đang làm - một cách cẩn trọng - vì hậu quả có thể gây ra là không đo đếm được.

Trung tâm Tin tức