Cảnh báo gian lận xuất xứ gỗ xuất khẩu sang Mỹ

Gỗ và các sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Trung tâm Tin tức