Cảnh báo giảm mạnh số lượng sinh vật biển

Dự báo đến cuối thế kỷ 21, đại dương sẽ mất đi gần 20% số sinh vật biển do biến đổi khí hậu. Đây là ước tính của các nhà khoa học vừa được công bố trên một tạp chí khoa học Mỹ.

Trung tâm Tin tức