Cảnh báo các giao dịch lan "đột biến"

Hiện nay trên cộng đồng mạng xuất hiện khá nhiều giao dịch hoa lan đột biến với giá tiền tỉ khiến cả giới chơi lan lẫn giới nghiên cứu lan trong nước bất ngờ.

Trung tâm Tin tức