Căng thẳng biên giới Trung - Ấn vẫn chưa hạ nhiệt

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ngày 15/9 phát biểu, tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn "chưa được giải quyết". Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tuyên Ấn Độ sẵn sàng đối phó với "mọi tình huống".

Trung tâm Tin tức