Cảng quốc tế Long An khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2

Cảng quốc tế Long An chính thức khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 bao gồm cầu cảng số 6 và số 7, mở rộng các khu liên hợp.

Trung tâm Tin tức