Cảng Cát Lái thử nghiệm hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động từ 15/7

Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại 4 cảng biển sẽ được triển khai thử tại cảng Cát Lái vào ngày 15/7 tới.

Trung tâm Tin tức