Canada sẵn sàng thảo luận điều kiện đàm phán NAFTA của Mỹ

Hôm qua, Canada cho biết sẵn sàng thảo luận về những điều kiện của Mỹ tại vòng tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đang diễn ra ở thành phố Montreal thuộc tỉnh Quebec, Canada.


Trung tâm Tin tức