Cần tuân thủ nghiêm quy định về khai báo y tế và tự cách ly

Với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, công tác xác định nguồn lây nhiễm, đối tượng nguy cơ để khoanh vùng cách ly, trên cơ sở đó tiến hành các giải phải pháp y tế phù hợp là hết sức quan trọng.

Trung tâm tin tức