Cẩn trọng rơi vào bẫy "Hợp đồng giả cách"

Hiện nay, một số tổ chức, cá nhân cho vay không chính thức, cho vay nặng lãi đang sử dụng hình thức hợp đồng "giả cách" nhằm chiếm đoạt tài sản của người vay.

Trung tâm Tin tức