Cẩn trọng khi mua kit test nhanh COVID-19 bằng nước bọt

Nhiều người đã tìm mua bộ kit test nhanh COVID-19 bằng nước bọt trên mạng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, người dân cần cẩn trọng với các sản phẩm này.

Nguồn: Trung tâm Tin tức