Cần Thơ: Người nuôi được cả 3 loài trĩ xanh, đỏ, trắng

Tính đến nay anh Nguyễn Bửu Thanh đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chuồng nuôi, tổng cộng được 150 con bố mẹ, gồm 120 con trĩ xanh, đỏ và 30 con trĩ trắng.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh