Cần Thơ: Đàn cá lóc bay nổi tiếng được huấn luyện ra sao?

Vua cá lóc bay hay nhà ảo thuật cá lóc là những biệt danh được nhiều người đặt cho ông Lê Trung Tín, một nông dân ở cồn Sơn, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ.

Trung tâm Tin tức