Cần thiết bổ sung vitamin A cho trẻ

Trong hai ngày 1 và 2/6, hàng chục ngàn trẻ em tại TP.HCM và nhiều địa phương đã được uống bổ sung Vitamin A. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của việc bổ sung Vitamin A cho trẻ.

Trung tâm Tin tức