Cần thêm công trình ngăn mặn cho Đồng bằng sông Cửu Long

Trong 5 năm trở lại đây, hạn mặn xảy ra tại Đồng bằng sông Cửu Long với quy mô và mức độ ngày càng khốc liệt. Để thích ứng lâu dài, vựa lúa, thủy sản, trái cây của cả nước vẫn cần nhiều giải pháp tổng thể căn cơ hơn.

Trung tâm Tin tức