Cần sự chung tay hạn chế rác thải nylon

Bao nylon thứ gây hại biết bao nhiêu cho môi trường vì không thể tự phân hủy được trong thời gian tới 500 năm. Càng dùng ít bao nylon, chúng ta càng cứu môi trường sống của mình khỏi bị “tắc nghẹn” bao nylon.

HTV